Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với Chính sách quyền riêng tư của ku711-casino.click. Chính sách này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, tham gia cuộc khảo sát hoặc gửi phản hồi thông qua trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi hàng và số điện thoại.

  • Tên và thông tin liên hệ khác
  • Thông tin đăng nhập
  • Thông tin thanh toán

Chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, thời gian truy cập và URL tham chiếu.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và quản lý tài khoản của bạn, cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ, xác nhận và xử lý đơn hàng, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và liên lạc với bạn về các thông tin quan trọng liên quan đến tài khoản của bạn.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin không cá nhân để phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi, cải thiện nội dung và trải nghiệm người dùng, và tùy chỉnh quảng cáo của chúng tôi.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp an ninh phù hợp để đảm bảo tính bảo mật của nó. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ hoặc sửa đổi.

  • Không chia sẻ thông tin cá nhân
  • Bảo mật mật khẩu
  • Giữ thông tin cá nhân ở chế độ bảo mật

Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự truy cập trái phép nào vào thông tin cá nhân do sự phá vỡ của các biện pháp bảo mật.