Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web của chúng tôi trước khi sử dụng. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung trên trang web ku711-casino.click, bao gồm nhưng không giới hạn đến logo, hình ảnh, văn bản và đồ họa, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu khác. Bất kỳ việc sao chép, sử dụng hoặc phân phối nội dung này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi là vi phạm bản quyền và sẽ bị xem xét và truy cứu trách nhiệm pháp lý.

  • Bạn được phép tải xuống và in bản sao của nội dung từ trang web chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
  • Bạn không được sao chép, hiển thị công khai, phân phối hoặc sử dụng nội dung trang web cho mục đích thương mại.
  • Bạn không được thay đổi hoặc xoá bất kỳ thông báo bản quyền hay thông tin sở hữu nào về nội dung trên trang web.

2. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng cho mục đích đã nêu trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ bồi thường cho bất kỳ tổn thất hay tổn hại nào phát sinh từ việc bạn tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba không liên quan.